Om oss


Hva er Kunnskapsfest?

Kunnskapsfest er en ny fem-dagers festival, som feirer deling av kunnskap og innovasjon, og skal være en grobunn for ideer. Kunnskapsfest skal også finne synergier mellom fagfelt, motivere samarbeid og inspirere morgendagens visjonærer. Festivalen vil rette et søkelys mot spennede aktiviteter i regionen, bidra til å styrke lokal stolthet og profilere regionen som et samlingspunkt for kunnskap og innovasjon.  Vi vil fremme hva som skjer på NTNUs ulike campuser, i tillegg til i både i det private og offentlige næringslivet. Kunnskapsfest vil gjøre forskning tilgjengelig og relevant for alle, og skape entusiasme og forståelse for interessante og viktige utviklinger på tvers av en mengde ulike fagfelt. Kunnskap er makt, men det kan også være gøy!

Kunnskapsfests rolle

Kunnskapsfest er koordinator og kurator, vi forsterker morroa! Vi vil være hovedkanalen for markedsføring og tiltrekke, samt interessere publikum gjennom god historiefortelling og nøye gjennomtenkte sosiale kampanjer. Vi vil trekke den røde tråden gjennom alle aktiviteter og festivalens innhold, være samlingspunkt og finpusse resultatene. Det er også vårt mål å åpne dører for nye samarbeid, oppdage nye synergier, og knytte folk og fagfelt sammen, for å skape nye ideer og samarbeid!  Kort fortalt: Vi vil tilføre kremen og kirsebæret på toppen, for å forbedre festivalgåernes opplevelse. Vi vil ikke være ansvarlige for å lage festivalens innhold (Kun små aktiviteter).