Hva er Kunnskapsfest?

Kunnskapsfest er en ny fem-dagers festival, som feirer deling av kunnskap og innovasjon, og skal være en grobunn for ideer. Kunnskapsfest skal også finne synergier mellom fagfelt, motivere samarbeid og inspirere morgendagens visjonærer. 


Når

21-25. september 2022

Hvor

Trondheim - skal annonseres

Årets tema: Havet

HAVET er tema for Kunnskapsfest 2022 som det er tema for Forskningsdagene 2022. Havets vannmasser utgjør omtrent 71 % av jordoverflaten. Havene er avgjørende for menneskeheten som klimaregulator, som kilde til næringsrik og sunn mat, og som en motor for utvikling. Havene er også hjem til et rikt, skjørt og fortsatt stort sett uutforsket biologisk mangfold, som gir en rekke viktige økosystemtjenester. Havet er under intenst press fra menneskelige aktiviteter. Overutnytting og ulovlige aktiviteter og maling forurensning truer havets helse. Verdens aller første Kunnskapsfest NTNU utforsker havets rolle nå og inn i fremtiden. (I April 2022 lanserer vi festivalens nye nettportal - heng med oss!)

Hvem står bak den

nye Kunnskapsfestivalen?


Kunnskapsfestivalen er eid av NTNU og blir produsert av en liten festivalorganisasjon under oppbygging. Våren 2022 produseres festivalen av markeds - og kommunikasjonsansvarlig McKenna Starck, festivalleder Tanja Holmen.

Vil du samarbeide?

Vil du være med å bidra inn i arbeidet med å bringe kunnskap og innovasjon ut til publikum?

Vil du være med å synliggjøre alt det fantastiske som skjer knyttet til kunnskap i våre regioner?

Vi har behov for alle bidrag, fra studenter, NTNU ansatte, fra organisasjoner og virksomheter eller privatpersoner. Send inn nedfor: